av映画在线

News center

av一级整体搬迁项目环保阶段性验收公告

发布日期:2018-04-10
摘要:av一级年产服装衬布7700万米整体 搬迁项目 项目环保审批规模为:年产服装衬布7700万米。环评编制单位:嘉兴市求是环境工程咨询有限公司 验收监测单位:嘉兴威正检测服务有限公司

                                                                                             av一级

                      环境保护验收公告

   av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目

已完成验收监测,现将相关内容公告如下:

项目名称:av一级年产服装衬布7700万米整体  搬迁项目

项目环保审批规模为:年产服装衬布7700万米

目前实际规模为:年产服装衬布7700万米

项目地点:嘉善县惠民街道山鹰路18号

环评编制单位:嘉兴市求是环境工程咨询有限公司

验收监测单位:嘉兴威正检测服务有限公司

该项目基本达到国家建设项目竣工环境保护验收的要求。为了体现公开、公正的原则,接受公众监督,现将项目环保验收检查情况予以公示,公示时间为2018年4月 10日至2018年5月10日(一月)。公示期间我公司接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题。

联系电话: 0573-84870988

   真: 0573-84870990

电子邮件: ubl@fayrergarden.com

人: 周经

 

 

附监测报告

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_01.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_02.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_03.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_04.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_05.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_06.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_07.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_08.png

 

 

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_09.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_10.png

 

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_11.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_12.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_13.png

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_14.png

 

av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_01.png                                 av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_15.png                   av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_16.png            av一级年产服装衬布7700万米整体搬迁项目监测报告_17.png 

av一级